Dato: 29. september 2019
Tidspunkt: 10:00  til  18:00

Sted: Rosenholm Flugtskydningsenter, Thorsagervej 28, 8544 Mørke.

Tid: Søndag. 29. September 2019. Indskrivning fra klokken 10:00. Sidste indskrivning er klokken 14:30 og alle serier skal være afsluttede inden klokken 15:00. Der uddeles præmier klokken 16:00.

Opvarmning: Der kan opvarmes med serier á 5 dubletter på bagduebanen. Første duepar udløses på klarmelding, de øvrige fire par udløses på dommerens initiativ. Skytter der træffer alle 10 duer i en serie skyder umiddelbart herefter endnu en serie på 5 dubletter til afgørelse af placering.

Jagtskydning: Der skydes til 40 duer på jagtbanen i henholdsvis mester og A-række.

Trap: Trap afvikles som ‘Rosenholm-trap’ hvor der tillades to skud til hver due. Ved lige antal træf afgøres placering af antal afgivne skud.

Præmier: Halvdelen af indskuddet udloddes til præmier. Dog garanterer arrangøren de følgende minimumspræmier:
1. Præmie jagtbanen mester:  2000
1. Præmie jagtbanen A: 1000

Øvrigt: Der sælges øl, vand og pølser hele dagen.

Kategorier: