Dato: 2. juni 2019
Tidspunkt: 10:00  til  18:00

Medlemmer af Rosenholm Jagtforening skyder i første runde om foreningens vandrepokaler (runden tæller også med i præmiekydningen). Her ud over forløber skydningen som en almindelig åben præmieskydning og alle er velkommen.

Sted: Rosenholm Flugtskydningsenter, Thorsagervej 28, 8544 Mørke.

Tid: Søndag. 2. juni 2019. Indskrivning fra 9:30 og skydning fra klokken 10:00. Sidste mulighed for indskrivning er klokken 14:30 og alle købte serier skal være afsluttede inden klokken 15:30. Der uddeles præmier mellem 16:00 og 17:00 alt efter hvor lang tid der skalbruges på optælling og omskydninger.

Opvarmning: Der kan opvarmes med serier á 5 dubletter på bagduebanen. Første duepar udløses på klarmelding, de øvrige fire par udløses på dommerens initiativ. Skytter der træffer alle 10 duer i en serie skyder umiddelbart herefter endnu en serie på 5 dubletter til afgørelse af placering.

Jagtskydning: Der skydes til 40 duer på jagtbanen i henholdsvis mester og A-række.

Trap: Trap afvikles som ‘Rosenholm-trap’ hvor der tillades to skud til hver due. Ved lige antal træf afgøres placering af antal afgivne skud.

Præmier: Halvdelen af indskuddet udloddes til præmier. Dog garanterer arrangøren de følgende minimumspræmier:
1. Præmie jagtbanen mester:  2000
1. Præmie jagtbanen A: 1000


Øvrigt: Der sælges øl, vand og pølser hele dagen.

Kategorier: