Dato: 25. februar 2020
Tidspunkt: 19:00  til  22:30

Rosenholm jagtforening holder generalforsamling med efterfølgende foredrag ved Ole Hølmer. Ole vil fortælle om jagt på vildsvin, og lidt om forvaltningen af en vildsvinepopulation.

19:00-20:00, Ordinær generalforsamling.
20:00-20:15, Pause med servering af øl, vand og smørrebrød.
20:15-21:15, Foredrag om vildsvinejagt ved Ole Hølmer
21:15-22:30, Fri snak, kaffe, brød, øl og vand. Sideløbende præsentation af varer fra FB supply.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  10. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest d. 18/2 2020, hvorefter den ovenstående dagsorden opdateres.

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Det er muligt at slutte sig til arrangementet, eller forlade det, i pausen fra 20:00 – 20:15.

Kategorier: