Date:
Time:

Sted: Rosenholm Flugtskydningsenter, Thorsagervej 28, 8544 Mørke.

Tid: Lørdag d. 1. august 2020. Indskrivning fra 09:30 – 14:30. Sidste købte serie skal være afsluttet senest 15:30. Der uddeles præmier ca klokken 17:00.

Regelsæt: Der skydes i separate grupper for henholdsvis side-by-side og halvautomatiske haglvåben. Bemærk at halvautomater skal være plomberede til to skud som ved jagt. Manglende overholdelse af plomberingen er i strid med banens godkendelse og vil føre til bortvisning.

Opvarmning: Der kan opvarmes med serier á 5 dubletter på bagduebanen. Første duepar udløses på klarmelding, de øvrige fire par udløses på dommerens initiativ. Skytter der træffer alle 10 duer i en serie skyder umiddelbart herefter endnu en serie på 5 dubletter til afgørelse af placering.

Jagtskydning: Der skydes til 24 duer på jagtbanen. B-skytter skyder fire enkeltduer og en dublet på hver standplads. A-skytter skyder to enkeltduer og to dubletter på hver standplads. Mesterskytter skyder tre dubletter ved hver standplads. Alle skyder mod alle. Ved lige antal træffere afgøres placeringen af patronforbruget. Ved samme patronforbrug afgøres placeringen ved omskydning.

Trap: Trap afvikles som ‘Rosenholm-trap’ hvor der tillades to skud til hver due. Ved lige antal træf afgøres placering af antal afgivne skud. Hvis der træffes 25 duer i 25 skud udløses ud over dagens præmie også banens pulje.

Præmier: Halvdelen af indskuddet udloddes til præmier.

Øvrigt: Der sælges øl, vand og pølser hele dagen.

Kategorier: