Date:
Time:

Rosenholm Jagtforening afholder ordinær Generalforsamling onsdag d. 16 juni kl. 19:00 – 20:00 i klubhuset på skydebanen, Thorsagervej 28, 8544 Mørke.

Der vil være kaffe og øl/vand og smør selv frandsbrød efter mødet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2.Valg af skrift referent
3.Formandens beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
4.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, underskrevet af både revisorer og bestyrelsen
5.Indkommende forslag
6.Fastsættelse af kontingent
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.Valg af 2 suppleanter
9.Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
10.Eventuelt

Seneste opdatering 3/6 2021.

Kategorier: